Książki i artykuły

Wybrana literatura przedmiotu (uzupełniana sukcesywnie):

B

Bednarek Jerzy, Daniel O’Connell na łamach prasy Wielkiej Emigracji (1832-1847). Z dziejów wyobrażeń Polaków o sprawie irlandzkiej w pierwszej połowie XIX wieku, w: Włodzimierz Bernacki, Zbigniew Nawrocki, Wit Pasierbek, Zbigniew K. Wójcik (red.), Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009, s. 105-128.

Bloch-Trojnar Maria i Looby Robert (red.), Understanding Ireland: Essays on History, Culture and Polish-Irish Ties, Lublin 2023.

Butterwick Richard, Taking Stock – Looking Forward, w: Richard Unger i Jakub Basista (red.), Britain and Poland-Lithuania: Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795, Leiden-Boston 2008, s. xxix-xliii.

C

Copson-Niećko Maria J.E., Irish-Polish Correspondence Concerning Plans to Enlist in the Service of the Porte in 1850 and 1855, „The Irish Sword”, t. XI, 1974, s. 145-162.

D

Doherty Gabriel, Éire – Solidarność: The Irish Response to the Rise of Solidarność, 1980-1981, „Studia Historyczne”, R. LVI, 2013, nr 1 (221), s. 59-88.

Doherty Gabriel, Poland and the struggle for Irish independence: the case of Jeremiah O’Donovan Rossa 1831-1915, w: Krzysztof Marchlewicz and Adam Kucharski (red.), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015, s. 133-47.

E

Earls Brian, By Reason of Past History. Irish-Polish Elective Affinities, „Dublin Review Books”, nr 8, 2008 (By Reason of Past History – DRB, dostęp: 30 VIII 2022).

Egger Sabine i McDonagh John (red.), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011.

G

Gmerek Katarzyna, Daniel Kęszycki. Insurgent of the Wielkopolska Uprising and Diplomat of Irish Origin, „The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, R. VI, 2019, s. 11-31.

Gmerek Katarzyna, Shane Leslie and the Irish Support for Language Struggle in Poland, „Studia Celtica Posnaniensia”, t. 3 (1), 2018, s. 89-108.

Gmerek Katarzyna, Two Irishmen and the 1863 Polish Uprising, „VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences”, t. 5, z. 1, 2021, s. 42-50.

Gmerek Katarzyna, Tytus O’Byrn z Irlandki, powstaniec 1863 roku, „The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, t. VII, 2020, s. 67-88.

Gmerek Katarzyna, William Smith O’Brien in Poland and Lithuania in the 1860s, w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (red.), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015, s. 111-23.

Gray Peter i Mark-FitzGerald Emily (red.), A Forgotten Polish Hero of the Great Irish Famine: Paul Strzelecki’s Struggle to Save Thousands, Dublin 2019.

H

Hamera Paweł, Wielki Głód w Irlandii 1845-1852 w świetle prasy angielskiej, Kraków 2016.

Healy Róisín, Early Risers and Late Sleepers: The Easter Rising and the Poznanian Uprising of 1918/19 Compared, w: Enrico Dal Lago, Healy Róisín and Gearóid Barry (red.), 1916 in Global Context: An anti-Imperial Moment, London 2018, s. 208-221.

Healy Róisín, An Irish Nationalist Perspective on Eastern Europe. William Smith O’Brien’s Travel Journals, 1861-1864, „Studia Historyczne”, R. LXI, 2018, z.4 (244), s. 55-72.  

Healy Róisín, The View From the Margins: Ireland and Poland-Lithuania, 1698-1798, w: Richard Unger (red.), Britain and Poland-Lithuania: Contacts and Comparisons, Leiden 2008, s. 355-373.

Healy Róisín, Religion and Rebellion: The Catholic Church in Ireland and Poland from 1848 to 1867, w: Egger Sabine, McDonagh John (red.), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011, s. 19-35.

Healy Róisín, Irish-Polish Solidarity: Irish Response to the January Uprising of 1863-64 in Congress Poland, w: Niall Whelehan (red.), Transnational Perspectives on Modern Irish History, London 2014, s. 149-164.

J

Jędrzejewski Jan, Not Quite Poles Apart: Hiberno-Polish Literary and Cultural Relations from the Perspective of Northern Ireland, w: Wojciech Klepuszewski (red.), The Baltic Philological Forum, Koszalin 2008, s. 83-106.

Jędrzejewski Jan, Between Dublin and Siberia: Poland in the Nation Newspaper, 1846, w: Maxim Fomin, Jerzy Jarniewicz, Piotr Stalmaszczyk (red.), Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Literature and Culture, Łódź 2010, s. 13-27.

K

Konarski Wawrzyniec, Pragmatycy i idealiści: rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku, Pułtusk-Warszawa 2001.

Konarski Wawrzyniec, Partyzanci, doktrynerzy, terroryści: chronologiczne studium fenomenu Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Warszawa 2019.

Kucharski Adam i Schramm Tomasz, wstęp, w: Odezwa do Przedstawicieli Narodów Całego Świata. Address to the Representatives of Foreign Nations (reedycja z 1921 r.), Poznań 2016.

Kucharski Adam, Irlandzcy członkowie Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie w XIX wieku, „The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, R. IV, 2017, s. 109-22.

Kucharski Adam, Powstanie Wielkanocne 1916 r.: Irena Pannenkowa i polska perspektywa, w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (red.), Na rzecz jej wolności. W stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku. To the Cause of Its Freedom. Centenary of the 1916 Easter Rising, Poznań 2017, s. 37-50.

Kucharski Adam, Poczucie moralnej racji. Irlandzcy politycy o Polsce i Polakach w Izbie Gmin (1831-1848), w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (red.), Polska-Irlandia: wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015, s. 22-35.

L

Libiszowska Zofia, Edmund Burke a Polska, „Kwartalnik Historyczny”, t. 77, nr 1, 1970, s. 63-76.

M

MacWhite Eóin, Thomas Moore and Poland, „Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, t. 72, 1972, s. 49-62.

Maher Richard (red.), The Irish to the Rescue. The Tercentenary of the Polish Princess Clementina’s Escape, Oxford 2020.

Marchlewicz Krzysztof, „Przyswójmy sobie broń Irlandyi”. Inspiracje irlandzkie w polskim ruchu narodowym w XIX w., w: Krzysztof Marchlewicz, Adam Kucharski (red.), Polska-Irlandia: wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015, s. 50-59.

Marchlewicz Krzysztof, Daniel O’Connell i powstanie listopadowe (1830-1833), w: Norbert Kasparek, Andrzej Szmyt (red.), Na szlakach powstania listopadowego, Olsztyn 2014, s. 131-144.

Marchlewicz Krzysztof i Kucharski Adam (red.), Na rzecz jej wolności. W stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku. To the Cause of Its Freedom. Centenary of the 1916 Easter Rising, Poznań 2017.

Marchlewicz Krzysztof, Sprawy irlandzkie na łamach emigracyjnej prasy obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (do roku 1848), w: Przemysław Matusik, Krzysztof Marchlewicz (red.), Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji, Poznań 2008, s. 123-136.

Marchlewicz Krzysztof, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863), Poznań 2008.

McCabe Patrick, Ireland and Poland: some connecting threads, Dublin 2000.

McLean Thomas, The Other East and Nineteenth-Century British Literature: Imagining Poland and the Russian Empire, Basingstoke 2012.

McNamara Paul, Sean Lester and Polish Foreign Policy in the Free City of Danzig, 1934-1937, w: Egger Sabine, McDonagh John (red.), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011, s. 37-51.

McNamara Paul, Sean Lester, Poland and the Nazi Takeover of Danzig, Dublin 2009.

Molski Felix, The Best of Human Nature. Strzelecki’s Humanitarian Work in Ireland, Sydney 2012.

Murphy Jonathan, »Common Resolutions to Common Problems?« Drawing Parallels between Irish and Polish Experiences with Frontier Issues in the Twentieth Century, w: Egger Sabine, McDonagh John (red.), Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe, Bern 2011, s. 53-73.

N

Nowak Joanna, Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-Irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 25, 2001, s. 160-171.

O

O’Connor Bernard, Historia Polski, trans. Wiesława Duży, Tomasz Falkowski, Paweł Hanczewski, Katarzyna Pękacka-Falkowska, red. Paweł Hanczewski, Warszawa 2012.

Ó

Ó Fionnáin Mark, Translating in Times of Turmoil: Liam Órinn’s Irish Language Translations of Adam Mickiewicz, Lublin 2014.    

P

Płygawko Danuta, Irlandzki gest sympatii dla Polski, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryż”, t. 1, 1991, s. 185-191.

Płachecki Jarosław (red.), „The Irish Polish Society Yearbook. Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego”, t. I – VIII, 2014-2021.

Płachecki Jarosław (red.), A Timeline of Polish Diplomacy in Ireland. Kalendarium polskiej dyplomacji w Irlandii, Dublin 2021.

Q

Quigley Patrick, The Polish Irishmen. The Life and Times of Count Casimir Markievicz, Dublin 2012.

Quigley Patrick, Sisters Against The Empire, Dublin 2016.

Quigley Patrick, Staśko Markiewicz, Between Ireland and Poland, Dublin 2022.

R

Rolleston T.W., Ireland and Poland. A Comparison, London 1917.

S

Skrzypietz Aleksandra, Jujeczka Stanisław, Maria Klementyna Sobieska, królowa i Służebnica Boża, Katowice 2022.

T

Trzeciakowski Lech, Irlandzka i pruska droga mniejszości wyznaniowych i narodowych do ciał ustawodawczych państwa zaborczego, w: Antoni Czubiński, Piotr Okulewicz, Tomasz Schramm (red.), Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera, Poznań 2002, s. 51-61.

Trzeciakowski Lech, Makowski Krzysztof (red.), Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999.

W

Wawrzkowicz Eugeniusz, Anglia a sprawa polska 1813-1815, Kraków 1919.

Windakiewicz Stanisław, The Anglomania of Mickiewicz, „The Slavonic and East European Review”, t. 8, nr 22, 1929, s. 131-9.

Ż

Żurawski vel Grajewski R. P., Działalność Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832), Warszawa 1999.

Żurawski vel Grajewski R. P., Wielka Brytania w „Dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841), Warszawa 1999. 

Czytaj dalej
Idź wstecz
Śledź nas


Skip to content