Repozytorium

(Zawartość Repozytorium jest aktualizowana sukcesywnie)

Zbiory dziewiętnastowiecznych rękopisów i druków odnoszących się do różnych aspektów relacji polsko-irlandzkich.

Zbiory różnorodnego materiału źródłowego poświęconego stosunkom polsko-irlandzkim.

Śledź nas