Książki i artykuły

Studium historyczne poświęcone Polsce i Irlandii wpisuje się w zupełnie nowy obszar badawczy. Istniejąca literatura na ten temat jest raczej ograniczona, niedługa jest także lista badaczy, których główne zainteresowania koncentrują się na kontaktach polsko-irlandzkich. Do niezbędnej literatury przedmiotu historycznych relacji irlandzko-polskich należy zaliczyć prace następujących autorów, w porządku alfabetycznym:

Cierlik Bożena i Chimiak Galia, Polish and Irish Struggles for self-determination, Newcastle 2020.

Gmerek Katarzyna, Polacy i materia celtycka w XIX wieku, Poznań 2010.

Hamera Paweł, Irlandia na pomoc! Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O’Brien i kwestia polska, Kraków 2022.

Healy Róisín, Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772-1922. Anti-Colonialism within Europe, Basingstoke 2017.

Kucharski Adam, Placing Poland at the heart of Irishness. Irish political elites in relation to Poland and the Poles in the first half of the nineteenth century, Berlin 2020. 

Marchlewicz Krzysztof i Kucharski Adam (red.), Ku niepodległości: polskie i irlandzkie drogi do suwerenności. Towards independence: Polish and Irish ways to Sovereignty, Poznań 2019.  

Marchlewicz Krzysztof i Kucharski Adam (red.), Polska, Irlandia – wspólna historia? Poland & Ireland – A Common History?, Poznań 2015.

Tomczak Robert i Kucharski Adam, East Central Europe and Ireland: Political, Economic, and Social Interconnections, 1000-1850 (Brepols 2024).

Czytaj dalej
Idź wstecz
Śledź nas


Skip to content