O nas

Redaktorzy Polsko-Irlandzkich Studiów Historycznych

Dr Adam A. Kucharski

Historyk i badacz, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania z zakresu stosunków polsko-irlandzkich zwłaszcza, choć nie tylko, w odniesieniu do XIX wieku. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn). Był współorganizatorem międzynarodowych konferencji poświęconych historycznym relacjom między Polską a Irlandią.

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Irlandystycznych (PAIS – Polish Association for Irish Studies).


Wybrane publikacje/książki

 • East Central Europe and Ireland: Political, Economic, and Social Interconnections, 1000-1850 (Brepols, 2024; współautor Robert T. Tomczak).
 • Placing Poland at the heart of Irishness. Irish political elites in relation to Poland and the Poles in the first half of the nineteenth century
  (Peter Lang, 2020).
 • Historia Irlandii w źródłach, 1155 – 1998
  [Sources for Ireland’s History, 1155 – 1998]

  (Poligraf, 2013).
Książka – „East Central Europe and Ireland”
Książka – „East Central Europe and Ireland”
Dr Robert T. Tomczak, Foto: Adrian Wykrota

Historyk i pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora w Instytucie Historii. Jego badania koncentrują się na historii edukacji i relacjach intelektualnych szczególnie między Polską, Czechami, Szwajcarią i Irlandią w XV – XVIII wieku. Jest stypendystą Swiss Government Excellence Scholarship (post-doc at Basel University 2019/2020) oraz stypendystą Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Włochy).

Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego i The European Society for the History of Science.  


Wybrane publikacje/książki

 • East Central Europe and Ireland: Political, Economic, and Social Interconnections, 1000-1850 (Brepols, 2024; współautor Adam A. Kucharski).
 • Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w XVI-XVIII wieku. Studiumprozopograficzne [Educational contacts between Poles and Prague Universities in the early modern times. Prospographic study]
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021).
 • Kontakty edukacyjne Polaków z uniwersytetami praskimi w okresie średniowiecza. Studium prozopograficzne [Educational contacts between Poles and Prague universities in the Middle Ages. Prosopographic study]
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020).
Śledź nas


Skip to content